JOC DE PISTES PER APRENDRE LES GRAFIES DELS NOMBRES.
Aquesta proposta consisteix en descobrir quin nombre del 0 al 9 ha triat un company.
Cada nen/nena té un sobre de tela amb totes les grafies dels nombres (0 al 9).

Un d’ells tria un nombre i representa la quantitat que el defineix emprant una pista. Dins de la meva caixa hi tinc representar la quantitat:
-          Sabates.
-          Boles de plastilina.
-          Un instrument.
-          Potet per fer bombolles de sabó.
-          Conta gotes amb esponja.

Un cop el nen/nena representa la quantitat la resta busquen en els seus sobrets la grafia del nombre que creuen que el seu company/a ha triat.
Quan tothom ha escollit la grafia es descobreixen totes alhora i es comprova si coincideixen.
Pot passar que un infant conegui la quantitat però encara no l’hagi associat a la seva grafia... en aquest cas l’adult pot ajudar-lo amb total naturalitat.... de la mateixa manera que faria si vol escriure una paraula i no sap la grafia que defineix un so concret.

Desitjo que us ompliu de caixes boniques plenes d’elements per associar la quantitat amb la seva grafia