PROPOSTES I MATERIALS PER ORDENAR NOMBRES DE (0-9)Els infants acostumen a memoritzar la sèrie numèrica abans que adquirir la capacitat de comptar. Que un nen o nena reciti els nombres per ordre no vol dir que estigui comptant...

Hi ha nens que saben comptar fins a deu amb dos anys però aquestes paraules no gaudeixen de cap imatge, realitat, amb les quals les puguin relacionar.

Hi ha infants que fan servir aquesta memorització ordenada de paraules (nombres) per identificar el símbols d’un nombre quan els nombres estan penjats per ordre a la paret, en un rellotge, en un telèfon mòbil, una calculadora...

Sense aquest ordre no es pot finalitzar el procés d’adquisició del comptatge i la conseqüent concepció de cada nombre en relació a la quantitat que representa.

L’adquisició de la sèrie numèrica acostuma a ser adquirida pels infants pel sol fet d’estar amb adults i iguals cognitivament més madurs que la fan servir o la reciten....és a dir, acostuma a ser un aprenentatge social.

L’associació d’aquestes ordre amb les grafies i les quantitats que representen cada nombre són els elements que ofereixen aquesta sèrie de materials i propostes que comparteixo amb vosaltres a continuació....

RENTAR I ESTENDRE LA ROBA

Aquest proposta consta de deu samarretes que estan molt brutes i cal rentar-les al gibrell. Un cop les tingueu ben netes caldrà estendre-les al sol en una corda amb pinces.
Alerta!! Hi ha una norma per estendre-les! Has d’ordenar les samarretes fixant-te amb el nombre de botons que tenen. Col·loca en un extrem la que té menys botons i  les altres per ordre fins a estendre la que en té més en l’altre extrem. 
Els botons estan cosits en les samarretes separats els uns dels altres a diferents distàncies perquè la longitud que ocupin no sigui l’element que fixi la mirada del infant sinó la quantitat de botons

PENJADOR DE PERLES MONTESSORI (0-9)

Un penjador de fusta on els infants poden ordenar les Perles Montessori fixant-se amb la quantitat i associant-les a les grafies que les identifiquen.
És un material que els infants agafen molta autonomia i el repeteixen forces vegades de forma voluntària. Amb aquest material els infants van memoritzant el valor de les diferents cadenetes de perles.

PREMSADOR DE FUSTA AMB PINCES.

Una col·lecció de premsadors on si han escrits nombres del 0 al 9 ordenats. Cada bastonet li falta la grafia d’un nombre i la posició que aquest ocupa està indicada amb un cercle.
Caldrà identificar quina és la grafia que falta buscar-la entre les pinces que porten enganxades nombres de fusta amb relleu. Un cop detectada una pinça que ens pot servir la pincem al premsador just en l’espai on hi ha el punt.
Aquesta proposta no ofereix espai per la quantitat... Tant sols s’associa ordre i grafia.

IMATGES AMB QUANTITATS D’OBJECTES DIFERENTS

Aquesta proposta consta de col·leccions d’imatges on hi ha diferent quantitat d’elements (que es presenten barrejades dins d’un cistell, vetes o cordons de roba i pinces de fusta (si és possible amb les grafies escrites).
El nen/a ha d’aconseguir penjar a la veta 10 imatges ordenades per quantitat d’elements presentats de del zero a la 9.