Video3: Operació amb el material de representació de la base 10 "La Suma I i el pas a l'abstracció"