Video 9: Operació amb el material de representació de la base 10 " La multiplicació II"