Video 7: Operació amb el material de representació de la base 10 " La Resta II i el pas a l'abstracció