Video 13: Operació amb el material de representació de la base 10 "Divisió II i el pas a l'abstracció"