Video 10: Operació amb el material de representació de la base 10 " La Multiplicació II i el pas a l'abstracció"