Numeració i càlcul de 6 a 12 anys

NUMERACIÓ
Cicle Inicial
Presentant-los el nostre sistema numèric: La base 10.
El vol dels ocells
Pistes musicals per descobrir el número triat (Enters)
La Recta numèrica: Gelats plens de gustos 
La Recta numèrica: Els carrers del meu poblet

Cicle Mitjà
Quin símbol falta en aquesta frase matemàtica
Números grans, grans
Pistes musicals per descobrir el número triat (Decimals)
Ding dong quina hora és?
Munt de rellotges 
Joc dels daus amb monedes 

Cicle Superior
El joc del termòmetre 
Pistes per endevinar el número triat 
Joc dels daus amb monedes

CÀLCUL
Operacions amb el material de representació de la base 10 
Escric i llegeixo frases matemàtiques
Propostes per recordar les taules de multiplicar 
Video 1: Presentació material de representació de la base 10
Video 2: Operació amb el material de representació de la base 10 "La Suma I"
Video 3: Operació amb el material de representació de la base 10 "La Suma I i el pas a l'abstracció"
Video 4: Operació amb el material de representació de la base 10 " La Suma II"
Video 5: Operació amb el material de representació de la base 10 " La Resta I i el pas a l'abstracció"
Video 6: Operació amb el material de representació de la base 10 " La Resta II"
Video 7: Operació amb el material de representació de la base 10 " La Resta II i el pas a l'abstracció"
Video 8: Operació amb el material de representació de la base 10 " La Multiplicació I i el pas a l'abstracció"
Video 9: Operació amb el material de representació de la base 10 " La Multiplicació II"
Video 10: Operació amb el material de representació de la base 10 "La Multiplicació II i el pas a l'abstracció"
Video 11: Operació amb el material de representació de la base 10 " La Divisió I i el pas a l'abstracció"
Video 12: Operació amb el material de representació de la base 10 " La Divisió II"
Video 13: Operació amb el material de representació de la base 10 " La Divisió II i el pas a l'abstracció"
Video 14: Operació amb el material de representació de la base 10 " El Quadrat d'un nombre"
Video 15: Operació amb el material de representació de la base 10 " L'Arrel quadrada d'un nombre"


Agilitat càlcul
Piko piko el gusanito