Numeració i càlcul de 7 a 12 anys

NUMERACIÓ
La Recta numèrica: Gelats plens de gustos 
La Recta numèrica: Els carrers del meu poblet
El joc del termòmetre (negatius) 
Ding dong quina hora és?
Munt de rellotges 

CÀLCUL
Operacions amb el material de representació de la base 10
Video 1: Presentació material de representació de la base 10
Video 2: Operació amb el material de representació de la base 10 "La Suma I"
Video 3: Operació amb el material de representació de la base 10 "La Suma I i el pas a l'abstracció"
Video 4: Operació amb el material de representació de la base 10 " La Suma II"
Video 5: Operació amb el material de representació de la base 10 " La Resta I i el pas a l'abstracció"
Video 6: Operació amb el material de representació de la base 10 " La Resta II"
Video 7: Operació amb el material de representació de la base 10 " La Resta II i el pas a l'abstracció"
Video 8: Operació amb el material de representació de la base 10 " La Multiplicació I i el pas a l'abstracció"
Video 9: Operació amb el material de representació de la base 10 " La Multiplicació II"
Video 10: Operació amb el material de representació de la base 10 "La Multiplicació II i el pas a l'abstracció"
Video 11: Operació amb el material de representació de la base 10 " La Divisió I i el pas a l'abstracció"
Video 12: Operació amb el material de representació de la base 10 " La Divisió II"
Video 13: Operació amb el material de representació de la base 10 " La Divisió II i el pas a l'abstracció"
Video 14: Operació amb el material de representació de la base 10 " El Quadrat d'un nombre"
Video 15: Operació amb el material de representació de la base 10 " L'Arrel quadrada d'un nombre"

Taules de multiplicar
Taules de multiplicar:3·4=Klatsch

Agilitat càlcul
Piko piko el gusanito