L'escriptura dels nombresEncara avui hi ha molts adults que valoren i pensen que l’escriptura i reconeixement de les grafies dels nombres és quelcom important assolir pels infants i que entre més aviat passi molt millor....
Que un infant reconegui la grafia del dos, sis, vuit, etc. i les sàpiga reproduir és l’orgull de moltes famílies i un objectiu erroni que s’han marcat moltes llars d’infants. Quan això passa l’adult ho interpreta com una mostra d’intel·ligència que ens manifesta l’infant...  Aquest fet es fruit d’un profund desconeixement del que realment importa i no es pot deixar de banda en aquestes edats.
Dedicar temps a  oferir vivències de quantitat i de comptatge és el que hauria d’ocupar a les famílies i educadors amb infants de 2 a 4 anys per construir l’autèntica noció del número.
L’escriptura i lectura dels símbols que representen aquestes quantitats serà una demanda secundària  per representar i denominar de forma simbòlica la quantitat experimentada en el món real emprant tota mena d’objectes i situacions significatives pels infants.
La majoria de vegades la noció de quantitat es desenvolupa anteriorment al desig real de l’escriptura ja que aquesta acostuma a venir del bracet del desig d’escriure paraules.
Molt dies tinc la sort de veure dins les aules infants amb una gran comprensió de quantitat amb base 10 (no s’imaginen un 43 com una pila indefinida d’unitats sinó com 4 desenes i 3 unitats) i que la seva escriptura numèrica encara està en evolució... i confirmo que és totalment normal, que no cal preocupar-se... sota aquesta escriptura en evolució pugen pilars forts inqüestionables pel seu bon desenvolupament de la competència matemàtica... i això és el que realment ens ha d’ocupar!!!