L'ESCRIPTURA DELS NOMBRES
Els infants voldran aprendre a representar les diferents quantitats i iniciar-se en la escriptura de frases matemàtiques normalment a posteriori d’haver donat significat aquests símbols.

 


Si un nen no ha donat significat a la quantitat 6 (fet que s’estableix quan el comptatge s’ha desplegat passant per totes les seves etapes) generalment no té cap necessitat de representar aquesta grafia a no ser que li serveixi per trucar per un telèfon, escriure una contrasenya en una pantalla... (fets que estan desvinculats de matemàtica ja que no deixa de ser un codi que podria ser expressat amb qualsevol altre simbologia).

Penseu que algun infant voldria escriure la paraula mandarina si no conegués que hi ha una fruita dolça, de color taronja que fa una olor concreta i té una forma esfèrica?? Al llegir aquesta paraula tampoc apareixeria cap imatge en el seu cap.... El mateix passa si fem escriure i identificar grafies numèriques sense que els nens i nenes hagin donat significat aquests símbols.

És per aquest motiu que aquesta escriptura acostuma arribar quan el nen i la nena han tingut moltes vivències en el comptatge d’objectes. Quan aquests manifestin el seu desig d’escriure grafies numèriques i representar fenòmens que aquestes quantitats experimenten quan les modifiquem (sumes, restes, multiplicacions, divisions) ho faran amb l’alegria que desperta tota escriptura i codificació de realitats concretes.

En aquest moment és interessant que siguin acompanyats de forma creativa de tal manera que puguin experimentar el plaer de la representació sobre diferents suports: pissarres de guix, pissarres amb retoladors, safates de farina, miralls, motllos, papers embellits, tallats amb diferents formes...
Pergamino Montessori
Pissarreta de gusta

Motllos de xocolata

I diferents instruments de dibuix: aquarel·les fetes amb pigments alimentaris que ofereixen colors preciosos, retoladors, xocolata, pedretes, carbonets, guixos, ceres...

Us proposo que mimeu tant el procés de l’escriptura i lectura de frases matemàtiques com s’acostuma a fer amb el procés de lecto-escriptura de paraules. Ja que ambdues representen codis igual de significatius pels infants.

En el moment que necessitin codificar segurament necessitaran que se’ls acompanyi per descobrir quina és la forma de la quantitat 6, 7 ,5 i serà interessant que tinguem al seu abast materials diversos on puguin contemplar les grafies i símbols matemàtics que ofereixin diversitat aquesta escriptura. Hi ha moltes maneres de fer un “quatre” i cadascú tria finalment quin és el teu “quatre” tots són bons i bonics si transmeten el missatge de la quantitat que representen.
Nombres amb relleu, de paper de vidre, troquelats...
 
Representacions numèriques i símbols matemàtics WaldrofUna altra reflexió que voldria compartir és que com adults no ens fixem tant en la direccionalitat del traç d’aquestes grafies i la suposada perfecció d’aquestes. El fet que l’infant comenci el “cinc” per un costat o per l’altre no augmentarà la seva capacitat matemàtica ni li permetrà fer “cincs” a més gran velocitat ni impedirà que aquests es girin. El procés d’escriptura numèrica es considera que acabarà a segon de primària (tot i que aniran adquirint amb els anys nous símbols que oferiran complexitat a les seves frases matemàtiques ja que s’expressaran processos molt més complexes) així que els mestres d’infantil es poden relaxar i dedicar a cuidar el desig d’aprendre matemàtiques de tots els infants.