TAULES DE MULTIPLICAR:3·4=Klatsch
Aquest és un joc de taula amb un format divertit i estètic que servirà per memoritzar les taules de multiplicar.
Jo el faig servir quan els infants ja han vist amb diferents materials com es van creant totes les taules de multiplicar i conseqüentment han comprés què significa cada operació? Tenen les seves pròpies estratègies per arribar a la solució, les han vistes representades de diferents maneres... En aquest moment la memorització pot ser útil ja que li pot oferir velocitat en el càlcul.
Per jugar cal escollir un flor (on està representat el nombre que multiplicarem) i es tira el dau. Ara s’ha de multiplicar el nombre del dau amb el de la flor. L’infant més ràpid en atrapar amb el matamosques la mosca amb el resultat correcte, rebrà de premi un mosca de fusta.
La meta del joc és ser el primer en reunir vuit mosques de fusta.
Es poden cercar altres objectiu per oferir al joc alguna altre capacitat en joc ...
Exemple1: Els nombres divisibles per més d’un nombre ofereixen tantes mosques de fusta com divisors diferents tingui el nombre.
Exemple2:  Cada infant té l’objectiu d’aconseguir totes les mosques (valors) que representen la taula de multiplicar triada. Si algun jugador atrapa una mosca que no necessita aquesta és retirada i ell ha de enretirar una de les seves aconseguides.