LA RECTA NUMÈRICA: ELS CARRERS DEL MEU POBLET
L’ordre dels nombres en la recta numèrica és una de les capacitats que es despleguen en l’etapa de cicle inicial. Donat un nombre... saber quins nombres estan per sota (designen valors més petits) i per sobre (designen valors més alts) de forma lineal i ordenada, serà un recurs pels infants per al seu càlcul mental, per a crear i desxifrar patrons numèrics...
Amb aquest material els infants tenen davant seu una cartolina que els descriu el carrer que hauran de representar
 El tros del CARRER DELS ENAMORATS  que tenim va del número 12 al 23.
1.Et proposem que posis les casetes que hi ha a banda i banda del carrer amb els números corresponents.
2. Seràs el carter que repartirà aquestes cartetes a la casa que li corresponen?”
El nen o la nena haurà de buscar la beta on aparegui brodat el nom del carrer i agafar capsetes de mistos, que representen les cases, i enganxar-hi els cartellets dels nombres del 12 al 23 . Un  cop les casetes tenen els nombres s’han d’ordenar en el carrer.
En aquest punt podrem observar gran diversitat de respostes i com sempre els convidarem a que ens expliquin com ho han fet? Què en pensen de les respostes dels altres companys i companyes? Què passa al carrer?...

Una vegada els carrers estiguin preparats... toca fer de carter/a... cada infant destriarà les cartes que corresponen al seu carrer, identificades amb el número de la casa, i les introduirà dins les cases corresponents. 

El material està construït de tal manera que els nombres de les cases de cada carrer no es repeteixen. D’aquesta manera no hi ha una carta que pugui pertànyer a dos carrers diferents, ni una casa que pugui ser de dos carrers diferents.