DESCOMPOSICIÓ DEL NOMBRE: VA DE BRUIXES I ESCOMBRES
Aquest és un material inventat per treballar la descomposició dels nombres 2-10. Ideal per quan els infants han consolidat el comptatge, reconeixen les quantitats que designen aquests nombres i se’ls vol oferir vivències perquè puguin passar d’una visió del nombre unitària a una visió “descomposada”.  Ex: el 5 a banda de la percepció i comptatge de les cinc unitats de forma independent... podrà ser la unió de la quantitat 2 més la quantitat 3, o la unió de la quantitat 4 amb la quantitat 1 etc.
Com elements de joc tenim aquesta vegada uns pinzells que són les escombres voladores on es pujaran les bruixes de diferents mides i identificades amb un nombre concret de punts.
Cada escombra voladora està identificada amb un número del 2 al 10. Cada jugador tria amb quina escombra vol jugar. Es pot jugar amb més d’una escombra per jugador.  
Un dau (amb la representació de + i -) determinarà si el jugador agafarà bruixa (+) o haurà de fer baixar una bruixa de l’escombra (-) i decidirà quin valor l’interessa que tingui la bruixa triada per aconseguir l’objectiu.
Quin és l’objectiu? Aconseguir que el valor total de les bruixes sigui igual al indicat en l’escombra voladora. Ex: si l’escombra voladora té un 6 marcat... el jugador pot agafar una bruixa amb 3 punts, una de 2 i una d’1 o dues de 3 punts... No es pot omplir una escombra amb una única bruixa 

Aprofitant que les escombres són pinzells... proposarem als infants expressar sobre paper, emprant aquarel·les, com han descompost el seu nombre. EX: 6=3+3.
La representació o expressió verbal de la seva tria és important per posar atenció als descobriment que van fent.