DESCOMPOSICIÓ DEL NOMBRE:CARREGANT VAIXELLS 2
Rechen-kapitàn (Raversburguer).Aquest joc de taula ofereix vivències divertides pels infants per practicar i consolidar la seva noció de descomposició numèrica.
El context del joc són uns vaixells de diferents longituds anomenats amb un nombre que ens indica la quantitat de càrrega que porta cada vaixell i un seguit de càrregues de diferents mercaderies que haurem de fer servir per portar els vaixells al port.
El joc presenta 3 modalitats de partida de diferent dificultat i que situen a l’infant en tres objectius diferents. Us agradarà!!!
Jo he posat cullerada en les instruccions i he afegit les següents normes que m’ajuden a prendre consciència de les habilitats que l’infant posa en joc per resoldre els objectius plantejats pel joc....
a)Abans que cap jugador decideix agafar una càrrega ha de pensar si realment és la quantitat que necessita... un cop agafada si no hi ha espai suficient en el vaixell o bé no és tant grossa com es pensava no pot haver-hi canvi.
Aquesta norma evita o minimitza la possibilitat de jugar amb aquest joc no fixant-se amb la numeració sinó emprant criteris de mesura (com si juguessin a fer encaixos).
b) Quan un vaixell està carregat entra a port i allà hi ha la llibreta de capitania on s’ha d’anotar les carregues amb que arriba cada vaixell ex: 12=6+5+1.
Aquest petit suggeriment d’expressar de forma escrita o verbalment la descomposició dels diferents nombres incrementa la consciència d’allò descobert.