CURS 2015-2016 CONGRÉS INDIANS (30 hores)
 L’ACOMPANYAMENT  DE LES MATEMÀTIQUESAquest curs està destinat a mestres, educadors i educadores, i tot acompanyant que cerca...

  • Tenir criteri per triar i elaborar bons materials per oferir vivències sensorials lligades a la comprensió dels diferents recursos que la matemàtica ofereix a l’individu per desplegar-se en el món.    

  • Destinar un cert temps a l’experimentació, pràctica i descoberta individual de diferents habilitats matemàtiques que com a infants vàrem rebre a través de la memorització de mecàniques.  
  • Trobar un espai on poder compartir i rebre situacions o observacions dels dia a dia, dubtes, sorpreses, materials, propostes i l’alegria de compartir aquests descobriments amb els infants.


Els recursos que oferirà el curs corresponen a l’acompanyament d’infants en la segona etapa d’Educació Infantil i al llarg de tota la Primària (infants de 3 a 12 anys). 

Saber com teòricament es va construint tota aquesta comprensió i adquisició d’habilitats ens ofereix un bon lloc, com adults, des d’on respectar el moment de cada infant i anar oferint allò que necessita per continuar desplegant-se.El curs s’organitza en 10 trobades de 3h que tindran lloc un dilluns al mes de Setembre al Juny de 17:30 a 20:30.
La inversió econòmica del curs és de 300€  els quals es pagaran 200 € al formalitzar la inscripció enviant un correu al a8066516@xtec.cat amb l’assumpte: CURS: L’ACOMPANYANT  DE LES MATEMÀTIQUES  i  100€ dues setmanes abans de l’inici del curs.

Pinzellades perquè us pugueu  fer una mica d’esquema dels continguts del curs...
DATES
DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ
21 Setembre
L’adult en l’acompanyament de les habilitats matemàtiques dels infants.
La construcció de la noció de quantitat.
12 Octubre
El pas de la descoberta sensorial al món de les matemàtiques.
16 Novembre
L’autèntica descoberta del nostre sistema de numeració la Base 10.
14 Desembre
Les diferents formes de transformar i combinar els números (algoritmes) I.
El pas de la vivència sensorial a la representació mental o sobre un suport físic.
18 Gener
Les diferents formes de transformar i combinar els números (algoritmes) II.
El pas de la vivència sensorial a la representació mental o sobre un suport físic.
15 Febrer
La comprensió d’un altres números totalment diferents: Els racionals (fraccions i decimals)
14 Març
Les diferents formes de transformar i combinar els números (algoritmes) III.
El pas de la vivència sensorial a la representació mental o sobre un suport físic.
11 Abril
Les operacions dels nombres racionals
16 Maig
L’estadística, la mesura i la geometria com a recursos del dia a dia per oferir significat allò que l’infant ja ha comprés.
13 Juny
L’avaluació de tot allò que s’ha desplegat per continuar endavant o restar més temps i amb més recursos amb allò concret.

Aquest és un curs viu on les necessitats del grup són mirades i poden fer que es modifiqui lleugerament l’ordre o temps dedicat als diferents aspectes a tractar.

Curs organitzat per l'Associació de Mestres i Educadors de Congrés Indians.