PIKO PIKO el gusanito.Material per emprar el càlcul de la suma
Aquest material conté 16 racions de cucs numerats del 21 al 36 i 8 daus amb 6 símbols ( un cuc i les quantitats del 1-5).
Cada jugador representa una gallina que pretén aconseguir el nombre més gran de cucs per omplir-se la panxa.
Un jugador tira els  8 daus  a la vegada, després separa tots els daus d’un valor, per exemple tots els daus amb un 2 o tots els daus amb un cuc (cada cuc val 5 punts). Junta novament els daus restants.
El jugador pot tirar un cop més els daus restants. D’aquesta tirada, separa tots el daus d’un altre valor. Si el jugador havia separat abans, per exemple, els daus amb un 2, ara no pot escollir els daus que tenen el 2.
El jugador pot continuar fent tirades fins que passen unes determinades condicions...
Si la suma dels daus que ha separat el jugador és igual al valor exacte d’una de les racions que estan sobre la taula o davant de qualsevol altre jugador, boca amunt, pot agafar-la i col·locar-la davant seu a la taula.
Cada ració nova es col·loca boca amunt sobre la darrera aconseguida, formant una pila. Cada jugador té només una pila davant seu.
El joc finalitza quan ja no queden més racions sobre la taula. Cada jugador suma els cucs de les seves racions i es pot comparar quina serà la gallina més grassa del galliner.
Joc de mercurio DISTRIBUCIONES
Zoch . zum spielen