Video: Resta I taptana

Aquest video mostra la realització d'una resta senzilla amb la taptana.