Video: Multiplicació II taptana

En aquest video podeu visualitzar com és multiplica per més de d'una xifra amb la taptana