Video: Multiplicació I Taptana

En aquest video podeu visualitzar una multiplicació per una xifra amb la Taptana.