RECOMANACIÓ BIBLIOGRAFIA INTERESSANT GEOMETRIA.
Us recomano que llegiu i aprofiteu les activitats i materials presentats en Els Dossiers de la Maria Antònia Canals


Nº 105 Superfícies, volums i línies i el Nº106 Transformacions geomètriques.