Geometria 7 a 12 anys

Recomanació bibliografia geometria

ESPAI
Proposta de vistes amb policubs.
Forest View.
Descrivint l'espai.
La illeta d'edificis.
Schatten-Bauspiel.
Construye una casa.
Eixos de coordenades sobre il·lustracions.
Plànols i escales.
El laberinto mágico.

FORMA
Jocs de taula que ofereixen reptes amb línies.
Nomenclatura de les línies.
La línia i la seva mesura.
Recursos que ens ofereix el geoplà.
Altres propostes d'àrea i perímetre.
Descobrint les àrees de les figures regulars planes.
Nomenclatura de les figures planes.
Jocs de taula que ofereixen reptes de geometria plana.
Propostes de simetria.
La papiroflèxia.
Classificació cossos  amb volum Montessori.
Proposta de volums amb policubs.
Nomenclatura cossos amb volum.
Jocs de construccions
De mudanzas
Papiroflexioa
Descobrint els volums dels cossos en volum regulars.
Els trencaclosques