SET

Una família que vàrem conèixer aquestes vacances ens va ensenyar aquest nou material de lògica. Moltes gràcies!!!

(Recomanat a partir de 6 anys)

Instruccions: L’objectiu del joc és identificar un SET de 3 cartes d’entre les 12 col·locades cap per amunt sobre la taula.

Cada carta té quatre característiques amb tres variables cadascuna:

Símbol: oval, ona, rombe

Color: vermell, lila , verd

Número: un, dos, tres

Fons: sòlid, ratlles, sense fons

Un SET consisteix en 3 cartes on les característiques, observades una a una, són iguals en cada carta o diferents en totes elles. Dit d’una altra manera: la forma ha de ser igual en les 3 cartes, o diferent en cadascuna d’elles; el color ha de ser el mateix en les 3 cartes, o diferent en cadascuna d’elles, etc.
Exemple: igual color, diferent número, igual forma, igual fons

Alerta!! Perquè enganxa molt un cop li agafes el “tranquillo”. Desitjo que us ho passeu bé.

Podeu trobar més informació: www.setgame.com

Homoludicus.