ELS PROBLEMES MATEMÀTICS

Tot un món d’incògnites i misteris per tocar, pensar i resoldre...

Faig aquesta entrada per oferir una nova mirada envers els problemes de matemàtiques que generalment són avorrits, absurds i només persegueixen reconèixer i resoldre operacions aritmètiques.

Els problemes haurien de ser reptes per la ment, situacions possibles que motivessin als nens i nenes a buscar una possible resposta lògica. És per això que els podem oferir problemes de diferents naturaleses: lògica, càlcul, geomètrics, d’estadística...

Acompanyar els problemes de materials sensorials que l’il·lustrin, que permetin comprovar la solució, que permetin operar de manera tangible és importantíssim pels nens i les nenes fins als 12 anys. Deixem-los manipular perquè posteriorment emprin l’abstracció quan estiguin preparats. No cal córrer a cadascú li arriba en un moment concret i mentrestant els oferim la vivència essencial de que poden fer-ho a nivell concret.

Un altre factor important... oferim problemes que a nosaltres ens agradin, que els trobem bonics estèticament, que despertin també la nostra curiositat, que ens plagui compartir-los. Amb aquestes premisses segurament els nens ho rebran amb les mans obertes per fer i desfer i amb el cervell disposat a vibrar per buscar solucions possibles i compartir-les.

Us ofereixo uns exemples de problemes de la Maria Antònia Canals que jo he tenyit amb el meu toc i que vosaltres també podeu fer per sentir-vos-els propers (mirar les motivacions del nen pot ser un bon punt d’inici.

                                  UN PROBLEMA DE LÒGICA

Què hi ha en aquestes caixes?
Col·loca-les seguint aquest esquema (Mirar la fotografía adjunta)
Aquestes caixes tenen: una aranya, una formiga, una mosca, un saltamartí i una libèl·lula.

1. La formiga i el saltamartí són en caixes on el número és parell.

2. L’aranya i la mosca són en caixes on el número és imparell.

3. Si traiem la caixa de l’aranya, caurà la formiga.

4. Si traiem la caixa de la libèl·lula, caurà la de la mosca.
Quina és la caixa de cada animal?
 
                    PROBLEMA CÀLCUL (Capsa de 12 llapis/ Ninos)

Es reparteixen 8 llapis.
A la nena gran n’hi toquen 3 i a la petita 2.
Quants en té el nen?

                  LA BUFANDA DE COLORS

Sabries dir quin és el patró de colors que segueix la senyora que fa llana?
Ho pots representar emprant les troques.

         Entrada inspirada amb les reflexions de Maria Antònia Canal

Recomano la lectura: Problemes i més problemas
Dossiers 107 de Maria Antònia Canals
Rosa Sensat