EL VOL DELS OCELLS


Aquest és una material, inspirat per les aportacions del matemàtic Zolten P. Dienes, que pretén il·lustrar el nostre sistema numèric decimal.

Instruccions

L’ocell de cada jugador ha de sortir del niu per recollir llavors i tornar.

Un dau indica el nombre de caselles que avança l’ocell i l’altre la quantitat de llavors (unitats) que troba (+) o perd (-) pel camí.

Existeix una norma: Sempre que tingui 10 llavors les guardarem dins d’una caixeta (introduïm les 10 “llavors” unitats dins de la caixeta).

Cada jugador apunta la quantitat de llavors amb que ha tornat el seu ocell a l’arbre.

Ex: Un ocell arriba a l’arbre amb 2 caixetes (10+10) i 3 llavors soltes. Haurà d’escriure en un paper: 23

Atenció: Comprendre l’estructura del nostre sistema decimal és una passa delicada. Cada nen o nena seguirà el seu procés i necessitarà el seu temps. Per aquest motiu si no ho entenen no ens hem d’amoïnar,  caldrà que repeteixi més vegades aquesta mena d’experiències amb aquest o altres materials o potser seguint altres vies.  

La mare d'en León i en Dario m'ha ensenyat un nou disseny de la mateixa idea però amb motius culinaris. Aquí us deixo una fotografia perquè vosaltres també us pugueu inspirar...

Adaptació material J.P.Diennes