Video 12: Operació amb el material de representació de la base 10 "La Divisió II