Video 11: Operació amb el material de representació de la base 10 " La divisió I i el pas a l'abstracció"