Video 6: Operació amb el material de representació de la base 10 " La Resta II"