Video 15: Operació amb el material de representació de la base 10 " L'arrel quadrada d'un nombre"