TRUCKY 3

Aquest és un joc comercialitzat que desenvolupa el pensament lògic (3 - 8 anys orientatiu).

El joc conté tres camions diferents, carregues i un llibret amb reptes, ordenats en tres nivells, que el nen o la nena pot autocorregir (interessant ja que ofereix un espai d’investigació molt respectuós amb el ritme de cada infant i el permet gaudir d’una gran autonomia).

El nen escull un repte. Selecciona el camió i els blocs que indica el repte (per alguns reptes es necessiten més d’un camió).

El nen posa els blocs en el contenidor de càrrega de cada camió. Tots els bolcs han d’encaixar sense que sobresurtin del límit del contenidor de càrrega.

Mirant el revés del repte escollit el nen trobarà la solució i podrà comprovar si ho ha fet correctament.

Juegos de ingenio / giro
www.girotoys.com