LA CAPSA DE SUMAR I RESTAR

Aquest material serveix per practicar sumes i restes d’una manera molt senzilla, lúdica i entenedora.

Jugar amb la suma...

OPCIÓ A.
Col·loqueu la capsa amb les dues finestretes marcades amb “+” mirant en l’aire.
  1. Un nen agafa un nombre d’unitats (boles), les ensenya i en diu la quantitat. Obra una finestreta i les deixa caure dins de la capsa. Es tanca la finestreta.
  2. Un altre nen agafa un nou nombre d’unitats (boles), les ensenya i en diu la quantitat. Obra l’altra finestreta i les deixa caure dins de la capsa. Es tanca la finestreta.
Ara ja no es veuen les unitats estan totes dins de la capsa...
3. Quantes creieu que n’hi pot haver?
Cada nen ho ha d’expressar verbalment. Les respostes una mica aproximades són acceptables.

4. Podeu obrir la caps per la tapa gran i compteu les unitats (boles) com a comprovació del resultat que havíeu pensat.

OPCIÓ B
1. S’introdueix una quantitat d’unitats coneguda dins la capsa per la tapa gran i es tanca la caixa.

Col·loqueu la capsa amb la finestra (+/-) mirant en l’aire.
2.Un nen agafa un nombre d’unitats (boles), les ensenya i en diu la quantitat. Obra la finestra i les deixa caure dins de la capsa. Es tanca la finestra.
Ara ja no es veuen les unitats estan totes dins de la capsa...
3.Quantes creieu que n’hi pot haver?
El nen ho ha d’expressar verbalment. Les respostes una mica aproximades són acceptables.

4. Podeu obrir la caps per la tapa gran i compteu les unitats (boles) com a comprovació del resultat que havíeu pensat.


Jugar amb la resta...

1. S’introdueix una quantitat d’unitats coneguda dins la capsa per la tapa gran i es tanca la caixa.

Col·loqueu la capsa amb la finestra (+/-) mirant en l’aire.
2.  Un nen obra la finestreta (+/-) i n’extreu un nombre d’unitats (boles). Que les compte i n’expressa la quantitat. Es tanca la finestreta
  1. Ara el nen abans d’obrir la capsa, ha de pensar i intentar endevinar quantes boles han quedat dins.
  2. Obriu la tapa gran i compteu les unitats (boles) que hi queden per comprovar el resultat que havíeu pensat

Adaptació material Àngel Alsina