RENTAR I ESTENDRE LA ROBA

Aquest joc consta de deu samarretes que estan molt brutes i cal rentar-les al gibrell. Un cop les tingueu ben netes caldrà posar-les a secar estenent-les en la corda amb unes pinces.
Alerta!! Hi ha una norma per estendre-les: Has d’ordenar les samarretes fixant-te amb el nombre de botons que tenen. Col·loca en un extrem la que té menys botons i  les altres per ordre fins a estendre la que en té més en l’altre extrem.