MATERIAL PER ORDENAR QUALITATS SENSORIALS

Ordenació sensorial: La rugositat

Aquesta mena de material fa que es despertin i s’aguditzin sentits que poden estar amagats o poc emprats.
En aquest cas caldrà ordenar els llistonets de fusta del més rugós al més fi.

* A vegades tancar els ulls ajuda a aguditzar més altres sentits, ja que la vista sempre vol manar sobre els altres.
* Els diferents colors del paper rugós no és cap indicatiu a tenir en compte.