MATERIALS PER CLASSIFICAR QUALITATS SENSORIALS

Els aparellaments:
En els aparellaments es compara, cada vegada, només una sola qualitat dels objectes (mida, color, so, olor). Es tracta de les classificacions més senzilles.

El material consisteix en una sèrie de parelles de peces exactament iguals entre elles. Cada parella es diferencia de l’altra en una sola qualitat.

Aquest és un material preparat expressament perquè els nens i les nenes facin aparellaments tenint present la qualitat que canvia.

Qualitat canviant: FORMA

Dins de cada sac hi ha els mateixos objectes els quals tenen formes diferents.

Sense mirar l’interior dels sacs i amb les dues mans dins podràs trobar les parelles.