MATERIAL IDENTIFICACIÓ QUALITATS SENSORIALS AMB BLOCS LÒGICS

Maquina dispensadora de blocs lògics.


Aquesta màquina funciona amb etiquetes afirmatives, referents a quatre qualitats diferents:
Color: groc, vermell,blau
Forma: triangle, cercle, rectangle, quadrat
Gruix: gruixut, prim
Mida: grossa, petita
Així doncs per vendre tenim 3x4x2x2= 48 peces (bloc lògic Dienes).

Abans de començar, tots els cordons pengen cap a dins. Per la part de fora queda només un botó davant de cada forat.
El comprador arriba i primer ha de pensar molt bé què vol comprar. Llavors ha d’estirar els cordons dels atributs de la cosa que vol. Per exemple: estira, el groc, el cercle, el prim i el petit.
El venedor (la màquina dispensadora) ha de saber donar-li el cercle, groc, petit i prim, que el traurà per l’orifici superior de sortida.
                                                                                                                                     Material inspirat al GAMAR